Kintai Arts
Viešoji įstaiga „Kintai Arts“ buvo perorganizuota iš individualios steigėjos Audros Juodeškienės įmonės „Brigė“. Ji savo veiklą pradėjo 2013 m. „Kintai Arts“ tikslas yra organizuoti pramogų, poilsio, kūrybines, menines ir sporto veiklas, užsiimti viešųjų ryšių ir komunikacijos vykdymu.
 

APIE MUS

Apie VšĮ ``Kintai Arts``

Viešoji įstaiga „Kintai Arts“ buvo perorganizuota iš individualios steigėjos Audros Juodeškienės įmonės „Brigė“, pradėjusios savo veiklą dar 1992 metais.

Reorganizacijai impulsą suteikė veikla, pradėta 2009 metais Kintuose, vykdant projektą „Sporto, amatų ir aktyvaus laisvalaikio centro sukūrimas Kintų miestelyje“ kartu su sūnumi Laurynu Juodeška, kurio idėja pakinkyti vėją Kuršių mariose virto Kintų Kaitų Klubu, o prisilietimas prie etnografinės istorijos virto pripažintu paveldosaugininkų Vėtrungių kūrimu ir gamyba. Mano , kaip VšĮ „ Kintai Arts“ steigėjos stiprybė rėmėsi į didelę organizacinę patirtį tarptautinėse organizacijose, meilę savo kraštui ir neabejingumą menui bei muzikai.

Veikla prasidėjo glaudžiu bendradarbiavimu su Kintų Vydūno Kultūros Centru, kviečiant kintiškius į Klojimo Tearto spektaklius Senojoje Kiminių Sodyboje. Tai ir „Lietuvininkų vestuvės“, ir Klojimo teatrų gastrolės iš Rusnės, Šakių, Aglonėnų. Kartu su miestelio bendruomene minėjome ir Kalendorines –religines šventes- Advento koncertai, Rudens lygiadienio, Derliaus šventės vykusios tiek Senojoje Kiminių Sodyboje, tiek ir Liuteronų –evangelikų Bažnyčiose. Glaudžiai bendradarbiaujant su Liuteronų-evangelikų bendruomene bei Kintų Vydūno Kultūros Centru bei užmezgus ryšį su NI&Co ( Naujųjų Idėjų Kameriniu Orkestru) bei jo vadovu ir kompozitoriumi Gediminu Gelgotu kilo idėja 2012 metais vykusią Kintų Muzikos Savaitę paversti Kintų Muzikos Festivaliu „Marių Audra“, kuris jau sėkmingai gyvuoja ketvirtą sezoną. Festivalis augo jį supančių žmonių dėka. 2013 metais gauta dovana – fortepionas , kurį asmeniškai Festivaliui padovanojo gydytoja Dalia Pečiukaitienė ir jos šeima  iš Vilniaus, įpareigojo nenuleisti rankų, organizuojant taip reikalingą profesionaliosios muzikos Festivalį regione, labai nutolusiame nuo centro.Preėjusiais metais tapęs Tarptautiniu, Kintų muzikos festivalis tapo pripažintu ir Šilutės rajono savivaldybės, kaip renginys, reprezentuojantis rajoną- strateginis kultūrinis renginys.

2015 metais Kintų Muzikos Festivalis tapo žinomu ir Europoje – Kintų muzikos festivalis 2015 – 2016 metams tapo Belgijoje įsikūrusios tarptautinės organizacijos „Europe for Festivals, Festivals for Europe“ (EFFE), kuri yra inicijuota Europos Festivalių asociacijos (EFA), dalimi!

Kintų muzikos festivalio veikla buvo įvertinta tarptautinės festivalių žiuri ir įvertinta kaip atstovaujanti aukštą meninę kokybę, bei turinti ryškų poveikį vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Nuo šiol, informacija apie Kintų muzikos festivalį bus lengviau pasiekiama tarptautinei festivalių publikai, menininkams, meno organizacijoms, sponsoriams ir privačioms kompanijoms bei medijos atstovams. Daugiau informacijos – http://www.effe.eu  .

VšĮ “Kintai Arts” vykdo ir kitus tarptautinius projektus . Tai glaudus kasmetinis bendradarbiavimas su JTBA organizacija ir įvykdyti keli tarptautiniai Jaunimo mainai Kintuose. 2013 metais projektas WOW( Walk on the water)- pristatant 5 Europos šalių jaunimui visas asmeninio tobulėjimo galimybes susijusias su vandens sportu ir pramogomis.2014 metais įgyvendintas projektas pristatant Vėtrungių gamybos istoriją bei savo krašto paveldą vėl 5 Europos šalių jaunimui.

Lietuvos respublikos Kultūros Taryba remia kelis projektus šiais metais- tęstinis projektas „ Kuršių marių medinės burvaltės“Venterio“ atkūrimas ir“ Vėtrungės kelias į Kuršių marias“ bei Kintų Muzikos festivalį“ Marių Audra“.

Organizacija taip pat dalyvavo EEE ir Norvegijos finansų mechanizmo konkurse ir laimėjo finansavimą projektui;“ Praeities ir ateities muzika Lietuvos-Islandijos dialoge“ 2015-2016 metams. Šis projektas yra finansuojamas EEE lėšomis.

VšĮ “Kintai Arts” interneto svetainė yra sukurta Europos ekonominės erdvės fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Veikla

Paramos gavėjo statusas registruotas nuo 2013.04.29.

Įmonės vykdomos veiklos :

  • Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2900)
  • Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0)
  • Sportinė veikla (93.1)
  • Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21) ir kt.

Konkursai

Ataskaitos