Kintai Arts
Viešoji įstaiga „Kintai Arts“ buvo perorganizuota iš individualios steigėjos Audros Juodeškienės įmonės „Brigė“. Ji savo veiklą pradėjo 2013 m. „Kintai Arts“ tikslas yra organizuoti pramogų, poilsio, kūrybines, menines ir sporto veiklas, užsiimti viešųjų ryšių ir komunikacijos vykdymu.
VšĮ "Kintai Arts" tinklalapis/Projektai /Vėtrungių plenerai Kintuose

Vėtrungių plenerai Kintuose

Vėtrungių plenerai Kintuose

Viena iš VšĮ „Kintai Arts“ įmonės veiklų – suvenyrinių ir natūralaus dydžio medinių kurėnų vėtrungių gamyba. Ši veikla kilo iš noro išsaugoti kultūros paveldą ir plėsti jo žinomumą regione ir visoje šalyje. 2011 m. Lauryno Juodeškos vadovaujamai įmonei Kintuose „3K Grupė“ buvo suteiktas tautinio paveldo sertifikatas vėtrungėms gaminti, o 2013 m., abiem įmonėms bendradarbiaujant, sėkmingai įgyvendintas pirmasis Mažosios Lietuvos krašto paveldo – senųjų medinių kurėnų vėtrungių atkūrimo pleneras (dalinai finanansuotas Kultūros rėmimo fondo). Jo rezultatas – Kintų miestelyje po atviru dangumi įrengta ekspozicija, vėtrungių alėja su 10 unikalių vėtrungių.

2013 m. Lietuvos kultūros tarybos paramą gavo projektas, praplėtęs vėtrungių alėjos Kintuose ekspoziciją. Projekto tikslas buvo sukurti naujas unikalias Kuršių marių medines vėtrunges, atkuriant jų autentišką konstrukciją, ir taip išsaugoti unikalų, pasaulyje atitikmens neturintį Mažosios Lietuvos kultūros paveldo simbolį. Projekto metu 8 Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dailės ir architektūros studentai bei 4 Kintų dailės mokyklos auklėtiniai sukūrė unikalias vėtrunges, kurių alėja ir šiandien puošia vieną iš pagrindinių Kintų miestelio gatvių. Ši vėtrungių alėja yra įtraukta į lankytinas pamario krašto vietoves ir tapo Šilutės miesto projekto „Vėtrungės kelias“ dalimi.

Vėtrungių alėjos projektas Šiauriniame rage ir festivalis „Parbėg laivelis“

2014 m. liepos 17-20 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras surengė tradicinį tarptautinį folkloro festivalį „Parbėg laivelis“. Šventėje daugiausia dėmesio buvo skiriama šeimoms, regionams ir vėtrungėms.

Mes sudalyvavome „Parbėg laivelis“ tradiciškai rengiamame Klaipėdos jomarke. Jame renginio svečiams pristatėme vėtrungės gamybos tradicijas, įtraukėme susidomėjusius į vėtrungės gamybos procesą. Renginio metu pagaminta vėtrungė šiuo metu eksponuojama Klaipėdos etnokultūros centre.

Vėtrungių alėjos projektas Šiauriniame rage ir festivalis „Parbėg laivelis“

Vėtrungių alėjos projektas Šiauriniame rage ir festivalis „Parbėg laivelis“

2014-aisiais buvo minima 170 metų sukaktis nuo Klaipėdos burmistro Ernesto Vilhelmo Berbomo įsakymo vėtrungėmis žymėti tam tikruose Kuršių marių plotuose galinčius žvejoti laivus. Manoma, kad būtent taip gimė unikali Kuršmarių žvejų vėtrungių tradicija. Po Antrojo pasaulinio karo ji nunyko ir autentiškų klaipėdietiškų vėtrungių neišliko.

Siekiant sugrąžinti šį vieną ryškiausių ir unikaliausių pamario krašto tapatumo ženklų, 2014-ieji Klaipėdoje buvo paskelbti Vėtrungių metais. Reprezentacinėje uostamiesčio vietoje – Šiauriniame rage – po atviru dangumi buvo įkurdinta vėtrungių alėja. „Parbėg laivelis“ festivalio metu ant keturių modulių buvo iškelta po 5 vėtrunges, pristatančias Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos ir Šilutės jūrinę simboliką. Vėtrunges gamino meistrai Laurynas Juodeška ir Vaidotas Bliūdžius.

Tais metais mes sukūrėme 10 vėtrungių, reprezentuojančių Klaipėdą ir jos rajonus: Kopgalį, Amstvitę, Smeltę, Smiltynę. Vėtrungės buvo kuriamos atsižvelgiant į Deniso Nikitenkos vėtrungių kūrimo koncepciją ir naudojantis išlikusia XIX–XX a. ikonografine medžiaga su Klaipėdos priemiesčio vaizdais.

Šiais metais planuojame paruošti dar bent 5 vėtrunges šalia jau iškeltųjų Šiauriniame rage.

Tarptautinis jaunimo projektas “Catching winds”

Tarptautinis jaunimo projektas “Catching winds”

Tarptautinis jaunimo projektas “Catching winds”

2014 m. rugsėjo mėnesį suorganizavome jaunimo mainų projektą “Catching winds”, kurio metu dalyviai iš Lenkijos, Estijos ir Lietuvos turėjo galimybę ne tik pažinti kitų šalių tradicijas ir papročius, bet taip pat patirti visa, ką gali suteikti pamario kraštas: jaunuoliai išbandė kaitavimą, buriavimą, o didžiausias dėmesys teko vėtrungių edukacijoms. Dalyviai buvo supažindinti su vėtrungių kilme, istorija bei gamybos principais. Visos šios žinios buvo panaudotos kuriant tarptautines vėtrunges, kuriose užkoduoti kiekvienos šalies simboliką ar dalyvį reprezentuojantys elementai.

Tarptautinis jaunimo projektas “Catching winds”

Tarptautinis jaunimo projektas “Catching winds”

Venterinės valties statyba ir “Burpilio” regata

2014 m. vykdėme projektą „Edukacinė Mažosios Lietuvos etninės kultūros plėtros programa: Kuršių marių plokščiadugnės medinės burvaltės „venterio“ atkūrimas”, kurį parėmė Kultūros rėmimo fondas.

Projekto tikslas – pastatyti Kuršių marių medinę plokščiadugnę venterinę valtį, įtraukiant į statybos procesą vietos regiono gyventojus, ypač vaikus ir jaunimą, taip skleidžiant ir išsaugant tradicinės amatininkystės pagrindus tarp etninės Mažosios Lietuvos gyventojų grupės.

Šis projektas buvo įgvendintas bendradarbiaujant su Kintų evangelikų liuteronų bendruomene, taip pat su UAB „3K Grupe” ir UAB „Kuršmedis”. Projekto metu Kintų bendruomenės gyventojai prisidėjo ir dalyvavo statant veneterinę valtį.

Programos metu vyko laivadirbio Simo Knapkio edukacinės paskaitos apie Kuršių marių burvaltes ir jų istoriją. Toliau laivadirbiui vadovaujant, venterinės valties statybos projekte dalyviai išmoko dirbti tradiciniais ir šiuolaikiniais įrankiais, reikalingais venterinės valties medinių elementų apdirbimui.

Malonu pažymėti, kad venterinė valtis buvo pastatyta porą dienų prieš kasmet vykstančią tradicinių ir senovinių Kuršių marių burlaivių regatą „Burpilis”. Laurynas Juodeška ir jo įgula nepabūgo ir burvaltę sėkmingai „pakrikštijo” šioje regatoje. Ši tradicija išliko – Laurynas su Kintų bendruomenės entuziastais ir bendraminčiais kasmet dalyvauja „Burpilio” regatoje.

Šiais metais dalyvaujama projekte, kurio metu, bendradarbiaujant su baldų gamybos įmone „Germanika”, įtraukiant įmonės darbuotojus, statoma medinė plokščiadugnė valtis.

Kontaktai: [email protected]