Kintai Arts
Viešoji įstaiga „Kintai Arts“ buvo perorganizuota iš individualios steigėjos Audros Juodeškienės įmonės „Brigė“. Ji savo veiklą pradėjo 2013 m. „Kintai Arts“ tikslas yra organizuoti pramogų, poilsio, kūrybines, menines ir sporto veiklas, užsiimti viešųjų ryšių ir komunikacijos vykdymu.
 

Istorija

2017 m.

Kintų muzikos festivalio Tarptautinio jaunimo orkestro rezidencija;
vadovai kompozitorius Gediminas Gelgotas, dirigentas Martynas Stakionis

Užsienio kompozitorių rezidencija (Graikija, Olandija, Anglija, Lietuva), bendradarbiaujant su LMTA, Maastrichto ir Briuselio muzikos akademijų dėstytoju, kompozitoriumi Vykintu Baltaku ir studentais

Kamerinio orkestro NIKO (Lietuva) rezidencija;
vadovas Gediminas Gelgotas

Senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito” kūrybinė rezidencija;
vadovas ansamblio meno vadovas Rodrigo Calveyra (Brazilija / Prancūzija)

2014-2016 m.

Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros studentų ekspedicija ir kursinio darbo užduotis Kintuose;
vadovas Architektūros katedros vedėjas prof. Marius Šaliamoras

Kintų muzikos festivalio Tarptautinio jaunimo orkestro rezidencija;
vadovai kompozitorius Gediminas Gelgotas, dirigentas Martynas Stakionis

Kamerinio orkestro NIKO (Lietuva) rezidencija;
vadovas Gediminas Gelgotas

Baltic Sea Philharmonic Orchestra rezidencija – turo po Baltijos regioną pradžia;
vadovas dirigentas Kristjan Järvi (Vokietija)

Kamerinis orkestras SKARK (Islandija) & NIKO (Lietuva), bendras projektas, finasuojamas EEA GRANT “Dabarties ir praeities muzika Islandijos ir Lietuvos dialoge”;
vadovė Irina Martos

Projektas “A Walk on the water”, finansuojamas EU Youth in Action Nr. LT-11E64-2013-R2, su jaunimu iš 5 šalių (Estija, Lenkija, Portugalija, Čekija, Lietuva);
vadovas Laurynas Juodeška

Edukacinis projektas vaikams ir jaunimui „Vėtrungės kelias į Kuršių marias“, vykdytas bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos Telšių skyriaus studentais ir dėstytojais;
vadovas Laurynas Juodeška

Tarptautinis dailininkų pleneras “PICNIC” su tapytojais, grafikais, fotografais, skulptoriais iš Vokietijos, Japonijos, Pietų Korėjos, Lietuvos;
vadovė Gabija Vidrinskaitė (Vokietija), koordinatorius Martynas Pekarskas (Lietuva)

Edukacinė Mažosios Lietuvos etninės kultūros plėtros programa „Kuršių marių plokščiadugnės medinės burvaltės venterio atkūrimas”, vykdyta su laivadirbiu Simu Knapkiu;
vadovas Laurynas Juodeška